Prawo odstąpienia od umowy

 

  1. Prawo do anulowania i odstąpienia od umowy oraz konsekwencje dla konsumentów

 

1.1. Wstęp
Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych poniżej, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, którego nie można w przeważającej mierze przypisać ani jej działalności zarobkowej, ani samodzielnej działalności zawodowej:

 

1.2.   Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.

 

1.3.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z poniższego przykładowego formularza anulowania, chociaż nie jest to obowiązkowe.

 

1.4.   Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

 

1.5.   Konsekwencje odwołania

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, będziemy zobowiązani zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa, które podlegają natychmiastowemu zwrotowi a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.

O ile nie uzgodniono inaczej ze sprzedawcą, towar zostanie zwrócony w kompletnym, oryginalnym opakowaniu i drogą transportową określoną przez sprzedawcę.

Zasadniczo sprzedawca ponosi koszty transportu powrotnego zamówień, których pierwotny adres dostawy znajduje się na terenie Austrii. Sprzedawca ponosi pełne koszty zwrotu tylko wtedy, gdy transport powrotny jest również zorganizowany przez Sprzedawcę, a Konsument nie zwiększa kosztów transportu zwrotnego ze swojego działania lub winy. W przypadku produktów QUQON RE-NEW kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej.
Klienci, którzy nie mieszkają w Austrii, zawsze ponoszą całe bezpośrednie koszty zwrotu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

1.6.   Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta. Dotyczy to również wszystkich produktów „QUQON Eiderdown” z wypełnieniem pierzyną, ponieważ są one produkowane specjalnie pod wymagania klienta.

 

1.7.   Towar musi zostać zwrócony w stanie nowym, higienicznym i nie może posiadać żadnych zanieczyszczeń ani uszkodzeń. Towar musi być również niemyty. Jeżeli towar nie jest w idealnym stanie lub jest brudny i/lub wyprany w momencie dotarcia do sprzedawcy, konsument jest zobowiązany zapłacić za wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia lub zmniejszenie wartości. Prawo Konsumenta do przedstawienia dowodu, że towar został przekazany przewoźnikowi (spedycja lub firma kurierska) w nienaruszonym stanie oraz że utrata wartości nastąpiła w transporcie pomimo odpowiedniego opakowania, pozostaje nienaruszone.

 

1.8.   Konsument musi dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy. Zwrot towaru uważa się za zakończony, gdy towar został przekazany firmie spedycyjnej lub firmie kurierskiej i tym samym znajduje się na trasie transportu. W przypadku przekroczenia tego terminu odstąpienie uważa się za nieważne. Konsument może następnie, jeśli to możliwe, ponownie skorzystać z odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że mieści się w obowiązującym terminie.

 

1.9.   Klienci, którzy nie mieszkają w Austrii i/lub pierwotny adres dostawy nie znajduje się w Austrii, zawsze ponoszą całkowite koszty wysyłki zwrotnej. Niezależnie od wybranego produktu i sposobu transportu powrotnego. (przesyłka paczek, poczta itp.)

 

1.10.                   W przypadku naszych materacy QUQON dajemy nowym klientom* z adresami dostawy w Austrii i Niemczech łącznie 101 nocy (102 dni) dodatkowych, dobrowolnych praw zwrotu, oprócz prawnie uzgodnionych okresów anulowania. Z 101 noclegów wyłączone są produkty na wymiar (np. 165x195cm), materace wykonane specjalnie pod wymagania klienta, materace QUQON RE-NEW oraz materac dziecięcy QUQON i materac dziecięcy QUQON. W tym czasie odbierzemy materac bezpłatnie spod pierwotnego adresu dostawy (Austria). Klient musi sam ustalić termin odbioru z firmą spedycyjną. Jeżeli w umówionym dniu Klienta nie będzie w domu lub w inny sposób uniemożliwiony zostanie pomyślny odbiór, jest on zobowiązany pokryć koszty kolejnej wizyty firmy spedycyjnej. Klienci nie mieszkający na terenie Austrii ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
*Nowi klienci to klienci, którzy składają zamówienie po raz pierwszy i wykorzystują dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu, które nie zostały wykorzystane do żadnego innego zamówienia. Jeśli klient nie jest w myśl tej definicji uważany za nowego klienta, nie przysługuje mu przedłużone prawo zwrotu na 101 noclegów.

 

1.11.                   W przypadku następujących produktów nowym klientom* z adresami dostawy w Austrii i Niemczech zapewniamy łącznie 30 nocy (31 dni) dodatkowych, dobrowolnych praw do zwrotu, oprócz prawnie uzgodnionych okresów anulowania.
- KUQON Przedszkole
- Materac dziecięcy QUQON
- KUQON Visco-Topper
Z 30 noclegów wyłączone są produkty na wymiar (np. 165x195cm), materace wykonane specjalnie na życzenie klienta, materace QUQON RE-NEW oraz materac dziecięcy QUQON i materac dziecięcy QUQON. W tym czasie odbierzemy materac bezpłatnie spod pierwotnego adresu dostawy (Austria). Klient musi sam ustalić termin odbioru z firmą spedycyjną. Jeżeli w umówionym dniu Klienta nie będzie w domu lub w inny sposób uniemożliwiony zostanie pomyślny odbiór, jest on zobowiązany pokryć koszty kolejnej wizyty firmy spedycyjnej. Klienci nie mieszkający na terenie Austrii ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Topper zostanie odesłany pocztą w oryginalnym opakowaniu. Klienci, którzy nie mieszkają w Austrii, ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towaru i muszą sami zorganizować zwrot.
*Nowi klienci to klienci, którzy składają zamówienie po raz pierwszy i wykorzystują dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu, które nie zostały wykorzystane do żadnego innego zamówienia. Jeżeli klient nie jest w rozumieniu tej definicji uważany za nowego klienta, nie przysługuje mu przedłużone prawo zwrotu do 30 nocy.

 

1.12.                   Towar musi zostać zwrócony w stanie nowym, nieumytym i higienicznym, nie może nosić żadnych zanieczyszczeń, śladów zużycia ani uszkodzeń. Jeżeli towar w chwili dotarcia do sprzedawcy nie jest w idealnym stanie, konsument musi zapłacić za wynikającą z tego utratę wartości. 

 

1.13.                   Co do zasady Konsument ma obowiązek używać oryginalnego opakowania towaru, aby mieć pewność, że towar będzie odpowiednio zapakowany do wysyłki zwrotnej. Jeżeli oryginalne opakowanie na materace (oryginalna folia) nie jest już dostępne, sprzedawca wyśle ​​Ci nową folię do pakowania, która kosztuje 15 €. Konsument może zastosować także inne opakowanie, jednak musi zadbać o to, aby było ono wystarczające i odpowiednie. Jeżeli uszkodzenie nastąpi w transporcie na skutek nieodpowiedniego opakowania przez konsumenta, konsument jest zobowiązany zapłacić za powstałe szkody.

 

1.14.                   Jeżeli zamówienie konsumenta obejmuje kilka produktów i konsument po raz pierwszy skorzysta z prawa zwrotu, wszelkie dalsze, dobrowolne, dodatkowe prawo zwrotu wszystkich pozostałych produktów w tym zamówieniu automatycznie wygasa. Nie ma to wpływu na ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wszystkich produktów.

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy/oświadczenie o odstąpieniu od umowy

An die Firma EasySleep GmbH, E-mail: biuro@quqon.com

Niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przez na artykuł …………………, który ja/my zamówiliśmy w dniu …………………..….. w dniu ………………….. . otrzymane.

Zwrot środków zostanie dokonany metodą płatności, której użyłem lub następującą
Konto……………….………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………….….………

Adres …………………………………………………..………

Data podpis ……………………………………………….

 

 

Proces zwrotu:

Gdy tylko odstąpienie zostanie zgłoszone obsłudze klienta jak powyżej, skontaktuje się ona z klientem. Proces zwrotu produktów różni się w zależności od ich rozmiaru.

Zwrot materacy rozpakowanych i w oryginalnym opakowaniu o szerokości 170 cm i większej: Aby zwrócić produkty, należy je przepakować, jeśli zostały rozpakowane przez Klienta po zakupie. Do przepakowania produktów wymagana jest oryginalna folia opakowaniowa. Jeżeli nie zostało to anulowane przez Klienta, Sprzedawca dostarczy nową folię. Kosztuje to 15 EUR (stawka ryczałtowa). Zostanie ono wysłane na adres podany podczas zakupu. Jeżeli z winy kupującego na jeden produkt wymagana jest więcej niż jedna dodatkowa folia opakowaniowa, dodatkowe koszty materiałów i transportu pokrywa klient. Gdy tylko Klient będzie dysponował odpowiednią folią opakowaniową, produkty muszą zostać nią zapakowane oraz starannie i sumiennie przygotowane do transportu. Klient nie musi zapisywać adresu ani niczego podobnego na produktach. Odpowiednie etykiety wysyłkowe zostaną odebrane przez firmę spedycyjną, która odbierze materac. (Jeśli klient zwraca więcej niż jeden materac, ma obowiązek połączyć je w jedną przesyłkę.)
Gdy tylko produkty będą gotowe do odbioru, klient musi skontaktować się z obsługą klienta. Zleca to firmie spedycyjnej wykonanie transportu powrotnego i ustalenie terminu odbioru bezpośrednio z klientem telefonicznie. Sprzedawca nie ma nic wspólnego z wyznaczeniem terminu odbioru ani z procesem. W przypadku jakichkolwiek problemów klient musi skontaktować się bezpośrednio z firmą spedycyjną. Gdy tylko produkty zostały przekazane firmie spedycyjnej, klient zrobił wszystko, co konieczne. Zaleca się, aby klient udokumentował staranne opakowanie i doskonały stan zwracanych produktów za pomocą zdjęć lub poprosił osobę odbierającą o podpisanie tego doskonałego stanu. W ten sposób Klient zabezpiecza się przed ewentualnymi szkodami transportowymi, o które zarzuca mu spedytor. Zwrócone produkty zostaną teraz zwrócone sprzedawcy przez firmę spedycyjną.

Zwrot poduszek, kołder, pościeli, stelaży z listew, nakładek i innych akcesoriów oraz materacy jeszcze w oryginalnych opakowaniach o szerokości mniejszej niż 170 cm: Aby zwrócić produkty, należy je przepakować, jeśli zostały rozpakowane przez Klienta po zakupie. Do przepakowania produktów niezbędny jest oryginalny materiał opakowaniowy, w tym karton i folia. Klient otrzyma od obsługi klienta e-mailem etykietę wysyłkową dotyczącą zwrotu, którą musi wydrukować i umieścić na zewnętrznym opakowaniu przesyłki zwrotnej w dobrze widoczny sposób. Poprzednie etykiety wysyłkowe muszą zostać wyraźnie zatarte lub usunięte. Następnie wystarczy zawieźć paczkę do odpowiedniego urzędu pocztowego.

Wymiana materaca na inny regulator wagi: Po bezpłatnej wymianie zakupionego materaca na inny, o innym regulatorze wagi lub twardości, nie będziesz mieć już możliwości zwrotu ani wymiany materaca w przedłużonym terminie zwrotu wynoszącym 101 nocy.

 

Stoisko 01/2023

Spare 5% auf deinen ersten Einkauf!

Melde dich jetzt zum QUQON-Newsletter an und erhalte exklusiv 5% Rabatt auf deinen gesamten ersten Einkauf!